Публічна угода

Публічний договір купівлі-продажу

1. Загальні положення.
        1.1. Цей Договір є публічним договором купівлі-продажу Товару, асортимент, вартість, комплектність та інші характеристики якого розміщенні на сайті akira.in.ua (надалі – Сайт).
Відповідно до умов цього Договору Продавець зобов’язується передати у власність Клієнта, а Клієнт прийняти та оплатити Товар, на визначених Договором, умовах. 
        1.2. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України, відповідно до цього Договору, Продавець бере на себе обов'язок здійснювати продаж Товару кожному, хто до нього звернеться, на вказаних в Договорі умовах.
        1.3. Будь-яка особа, яка зареєструвалась або оформила замовлення на Сайті (надалі – Клієнт) вважається такою, що повністю ознайомилась з умовами Договору, беззастережно приймає їх та зобов’язується дотримуватись. 
        1.4. Датою укладення Договору та моментом беззаперечного прийняття Клієнтом його умов вважається дата заповнення Клієнтом форми замовлення Товару, розташованої на Сайті.
        1.5. Приєднанням до цього Договору Клієнт підтверджує, що він, відповідно до ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», до моменту придбання Товару, отримав всю необхідну інформацію, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору.

   2. Порядок оформлення замовлень та оплата Товару.
        2.1. При оформленні кожного замовлення Клієнт, з метою організації належної та вчасної доставки йому обраного Товару,  заповнює анкету, в якій зазначає:
- своє прізвище та ім'я;
- адресу, за якою слід доставити Товар;
- адресу електронної пошти та контактний телефон;
- зручний спосіб комунікації через мессенджер Viber, WhatsApp або Telegram.
        2.2. Доставка товару здійснюється кур’єрською службою «Нова пошта». 
        2.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Клієнтом Товару вказуються в розділі «Кошик» Клієнта на Сайті та погоджуються Клієнтом при безпосередньому підтвердженні замовлення.
        2.4. Про підтвердження можливості виконання замовлення та заплановану дату доставки Товару Продавець направляє Клієнту відповідне повідомлення.
Повідомлення направляється Продавцем на електронну пошту Клієнта або на вказаний Клієнтом мессенджер Viber, WhatsApp або Telegram.
        2.5. У випадку згоди Клієнта з вказаним у підтверджені Продавця асортиментом, вартістю та строками доставки Товару Клієнт, не пізніше 3-х календарних днів з моменту отримання підтвердження, сплачує Продавцю гарантійний платіж в розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень 00 копійок шляхом перерахування безготівкових коштів на вказаний в підтверджені замовлення рахунок Продавця.
Даний платіж, у випадку дотримання Клієнтом строків отримання Товару у пункті призначення, зараховується до оплати вартості замовлення.
У випадку, якщо Клієнт не отримає Товар у пункті доставки, що призведе до необхідності повернення Товару Продавцю через закінчення строку зберігання посилок кур’єрскою службою «Нова пошта», даний платіж залишається власністю Продавця, використовується ним на оплату послуг з доставки, а також на покриття інших збитків, пов'язаних з невиконанням Клієнтом умов Договору та Клієнту не повертається.
        2.6. Вартість замовленого Товару, за вирахуванням передбаченого в п. 2.5. Договору гарантійного платежу, сплачується Клієнтом безпосередньо при отриманні Товару в відділенні доставки накладним платежем або засобами банківського переказу.
        2.7. Вартість доставки Товару оплачується Клієнтом самостійно відповідно до тарифів кур’єрської служби «Нова пошта». 
Всі можливі комісії та збори, пов’язані з доставкою Товару та його оплатою накладним платежем або інші банківські комісії не входять до вартості Товару та оплачуються Клієнтом самостійно.
        2.8. При отриманні Товару Клієнт повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності, цілісність упаковки).
        2.9. Клієнт під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку або транспортній накладній на доставку Товару, що не має претензій до кількості, зовнішнього вигляду, цілісності упаковки і комплектності Товару.
У випадку наявності в поставленому Товарі вищезазначених недоліків Клієнт зобов’язаний в приміщенні служби доставки зафіксувати такі недоліки за допомогою засобів фото або відео зйомки та не пізніше наступного робочого дня, разом з відповідним листом-повідомленням направити такі матеріали Продавцю.
У разі невиконання вищезазначеної вимоги Товар вважається таким, що повністю відповідає замовленню, прийнятий Клієнтом без зауважень та поверненню не підлягає.
        2.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Клієнта з моменту фактичного отримання Товару.
        2.11. За умови придбання Товару на певну суму, придбання Клієнтом певної кількості одиниць одного Товару або при дотриманні Клієнтом інших, встановлених Продавцем умов, Клієнту можуть надаватись певні знижки або бонуси на оплату замовленої чи наступних партій Товару. 
Умови та терміни дії бонусних програм розміщуються на Сайті в розділі «Акції» або в безпосередньому описі представленого Товару.

3. Права та обов'язки Сторін
        3.1. Продавець зобов'язаний:
        3.1.1. Передати Клієнту Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Клієнта;
        3.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Клієнта і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або, якщо таке розголошення пов’язано з безпосереднім виконанням замовлення Клієнта;
        3.1.3. Протягом трьох діб, з моменту отримання замовлення від Клієнта, направити останньому підтвердження готовності виконання замовлення або проінформувати Клієнта про неможливість виконання замовлення.
        3.2. Продавець має право:
        3.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті.
Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації і на вже замовлений Клієнтом Товар не розповсюджуються;
        3.2.2. У випадку неможливості виконання замовлення у розумні строки, відмовитись від виконання замовлення та повідомити про це Клієнта;
        3.2.3. Вимагати від Клієнта належного виконання умов цього Договору.
        3.3. Клієнт зобов'язується:
        3.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися з його умовами і цінами на Товар, запропонованими Продавцем на Сайті.
        3.3.2. В процесі оформлення замовлення, повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Клієнта, і достатні для доставки замовленого Товару;
        3.3.3. Перед користуванням Товаром уважно ознайомитися з правилами його використання;
        3.3.4. Користуватися Товаром згідно з його цільовим призначенням і дотримуватися умов, встановлених виробником;
        3.3.5. Прийняти та оплатити Товар, поставлений у відповідності з умовами цього Договору та замовленням Клієнта.
        3.4. Клієнт має право:
        3.4.1. Вимагати від Продавця повного та своєчасного виконання своїх зобов'язань за Договором.

4. Порядок пред’явлення претензій. Повернення Товару
        4.1. Укладенням (приєднанням до) цього Договору Клієнт підтверджує свою обізнаність в тому, що відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року, продовольчі товари належної якості, біологічно активні добавки, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни, парфюмерно-косметичні вироби, товари в аерозольній упаковці, поверненню та обміну не підлягають.
        4.2. Повернення Клієнту вартості Товару неналежної якості або його обмін здійснюється в порядку та протягом строків, встановлених Законом України «Про захист прав споживачів».
        4.3. Вартість Товару неналежної якості підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Клієнта, при цьому всі витрати по поверненню Продавцю Товару неналежної якості (доставці) несе Продавець.
        4.4. Розгляд вимог Клієнта, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Клієнтом документів, передбачених чинним законодавством України. 
        4.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли внаслідок порушення Клієнтом правил користування або зберігання Товару.
        4.6. Продавець не несе відповідальності за шкоду, що може бути заподіяна Клієнту внаслідок наявності у Клієнта протипоказань щодо використання Товару, неналежного зберігання Товару, використання Товару не за його прямим призначенням або без дотримання дозування або інших рекомендацій виробника Товару.

5. Захист персональних даних
5.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті Клієнт надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання своїх персональних даних, з метою організації доставки Товару Клієнту та подальшого інформування Клієнта про Товари та акції, що пропонуються Продавцем.
5.2. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності.

6.Комунікації між Сторонами
        6.1. Всі комунікації, пропозиції, претензії, повідомлення та інша інформація передаються Сторонами шляхом направлення електронних повідомлень на електронну пошту Продавця office@akira.in.ua та вказану при оформленні замовлення електронну пошту Клієнта, або інший, вказаний Клієнтом мессенджер, та вважаються переданими в день їх відправлення.

        7. Інші умови
        7.1. Цей Договір укладений на невизначений строк та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
        7.2. Всі фото, відео, графічні, текстові, візуальні та інші матеріали, розміщені на сайті є інтелектуальною власністю Продавця.
Користуючись Сайтом Клієнт зобов'язується використовувати розміщені на Сайті матеріали та інформацію виключно з метою особистого некомерційного використання. Будь-яка зміна матеріалів Сайту їх копіювання, поширення або інша публічна демонстрація для комерційних або суспільних цілей, в тому числі повне чи часткове відтворення розміщених на Сайті матеріалів на інших сайтах чи інформаційних ресурсах без згоди Продавця забороняється. 
        7.3. Всі авторські та суміжні права на розміщенні на Сайті матеріали належать Продавцю та охороняються відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» та іншого, чинного законодавства.